Prosedyre i skadesaker

Prosedyre i skadesaker Hvis skade inntreffer • Beboer, leder/formann eller vaktmester kontakter ABBL v/seksjon teknisk forvaltning, fortrinnsvis via skadeskjema på ABBLs hjemmeside: https://www.abbl.no/Skjemaer/Skademeldingsskjema • eller e-post til skade@abbl.no Om...