I uke 44/45 kommer noen av sameiets lekeplasser til å renoveres.

Det kommer i den forbindelse til å være entreprenører som arbeider på plassene samt leverer nytt utstyr.

Dette gjøres som et tiltak for å vedlikeholde tilbud for barn, og ivareta sikkerheten på lekeplassene. Etterslepet og behovet har lenge vært tilstede, derav har styret tatt disse grep for å sikre områdene blir satt i forsvarlig stand.

Arbeide som skal gjøres er veldig vær avhengig, men estimeres til å pågå i 1-2 uker før områdene igjen kan tas i bruk igjen.

Skulle det være noen spørsmål kan disse rettes til Styret.

– Styret