Fellesutgifter

Fra 1. juli 2018 vil felleskostnadene bli fakturert månedlig


Framleie av bolig

Vi minner om at framleie skal godkjennes av Styret. Alle som fremleier sin seksjon er ansvarlig for at vedlikehold i henhold til sameiets regler blir utført. Samtidig minner vi om at garasjeplasser i nedre plan ikke kan utleies til beboere utenfor sameiet.


Brannslager

Styre vil minne om at det i Asker kommune er påbudt å ha installert brannslange i alle hus/leiligheter. Det er ikke nok med pulverapparat. Det er eiers plikt å sørge for at det er installert en brannslange og at den er i brukbar stand. Ny slange koster mellom 500 og 600 kr. Vi henstiller til alle om å sjekke dette og raskest mulig sette inn en brannslange om det ikke skulle være en der du bor eller om den gamle er for gammel.


Trefelling

Styret minner om at det må søkes skriftlig om all type trefelling/buskrydding på hele området. Trefelling/rydding kan først skje etter mottatt positivt svar fra styret.


Melding av skade på bolig

Når man oppdager en skade skal man raskest mulig prøve å begrense skadens omfang enten ved egen hjelp eller ved å tilkalle håndtverker. Deretter skal skaden meldes til sameiets forretningsfører. Dersom skaden oppdages utenom arbeidstid, skal skaden meldes direkte til forsikringsselskapet og til forretningsfører så snart kontoret er åpent.

Skader meldes inn via abbl.no
Her er skademeldingsskjema

Sameiets forsikringsselskap er:
Gjensidige Forsikring ASA
Polise nr:
 81438527

Øyeblikkelig skadehjelp:
E-post: skade@abbl.no
ABBL (forretningsfører: 67 57 40 15 (i arbeidstiden)
Vakttelefon: Gjensidige 03100 eller Profinans 67 55 25 00 (etter normal arbeidstid)

NB! Alle eiere og leietakere må tegne egen innboforsikring


Garasjeplasser

Styret administrerer igjen garasjeplassene i sameiet. Spørsmål og behov rettes til Styret (Kullebunnveien 8, eller e-post  styret@kullebunn.no.) Styret sørger så for kontakten med forretningsfører for registrerikng og fakturering.

Fjernkontrol for garasjedørene kan bestilles hos Windwor Doors på tfl. 53 43 00 00. Kosten betales av den enkele sameier direkte.

Når man har motatt fjernkontrollen i posten, skal den leveres til Vaktmester for riktig koding

Nøkkel til garasje kan bestilles hos vaktmester på vaktmester@kullebunn.no


Problemer med porttelefonene?

Oppstår det problemer med port-telefoner kan Glenn Raanes i Porttelefonservice AS kontaktes på telefon:

  • 918 98 637
  • 67 90 90 98

Informasjonskriv ang snømengder og snømåking på tak og terrasser

Her er infoskrivet ang snømengder på tak

Her er infoskrivet ang snømåking av terrasser

Her er infoskrivet ang avfallshåndtering


Informasjon GET pakke for KBS

Her er informasjon angående GET pakke for KBS