Artikler

Røde julesekker til ekstra restavfall

I forkant av julen vi alle husstander i Asker få utdelt en rød julesekk til glanset gavepapir og annet restavfall. Sekkene vil bli satt igjen ved den nedgravde avfallsløsningen. Ved henting av sekkene etter jul er det viktig at sekkene plasseres ved containeren til...

les mer

Telia/Borgen Antennelag – oppgradering av infrastruktur

TIL INFORMASJON Med referanse til oppgradering av Borgen Antennelag – ny teknologiplattform DOCSIS 3.1 / Kollektiv Flex Premium 100. Arbeidet med utbytting av antenne kontakt har startet for mange sameier, utført av Telia via deres entreprenør Hancom. Vedlagt...

les mer

Schneider elbilladere selges.

Styret informere om at det er mulig å kjøpe de gamle elbil laderene. Laderene er brukte og selges som de er for 3700kr stykk. Beboere av sameiet har førsterett til kjøp. Modell: EVLink Smart Wallbox - EVB1A22P2KI Link til datablad og informasjon fra Schneider Ved...

les mer

Trefelling på Asker Kommunes tomt

Trefelling  på Asker Kommunes tomt Trefelling, uansett størrelse, på Asker Kommunes tomt som for det meste omringer oss skal søkes om i vedlagt link; https://www.asker.kommune.no/natur-og-friluft/naturvern/trefelling/ Vi ber alle beboere respekter retningslinjer gitt...

les mer

Parkeringsplasser gjester

Styret minner om at parkerings plasser markert med Gjesteplasser er reservert til gjester og ikke faste beboere. Beboere bes bruke tildelte p-plasser - Styret

les mer

Sol og energisatsning

Styret vil med bakgrunn i årsmøtevedtak nedsette en gruppe som skal se på muligheter rundt solenergi og eller andre former for energi vi som sameie kan utvikle og forvalte. Det er mange elementer i en slik satsning så viktig med bredest mulig bakgrunnsforståelse av...

les mer