TIL INFORMASJON

Med referanse til oppgradering av Borgen Antennelag – ny teknologiplattform DOCSIS 3.1 / Kollektiv Flex Premium 100.

Arbeidet med utbytting av antenne kontakt har startet for mange sameier, utført av Telia via deres entreprenør Hancom.

Vedlagt beskrivelse kan benyttes for informasjon i hvert sameie hvis ønskelig.

 

Med vennlig hilsen

Petter Helsing

Styreleder

Borgen Antennelag

Vedlegg: Neste Generasjons Bredbåndsteknologi_