Styret i Kullebunn boligsameie 2023-24

Styret består av en representant for hver av terrasseblokkene (TB) og en for hver av rekkehusgrendene (RG) Fra venstre: Finn Tuft, Kullebunn TB, Unni Mai Lis Thomassen, Borgenvn TB, Turid Lie, Østhellinga TB, Ole Johan Røstvold, Borgenvn RG, Solveig R Teigen, Kullebunn RG, Ole Vedum Soug, Østhellinga RG