Til seksjonseiere i Kullebunn Boligsameie

Ordinært årsmøte er planlagt avholdt mandag 20.03.2023 kl 19:00 – Borgen Skole 

Endelig innkalling følger senere.

Med vennlig hilsen
Kullebunn Boligsameie
Styret