I forkant av julen vi alle husstander i Asker få utdelt en rød julesekk til glanset gavepapir og annet restavfall. Sekkene vil bli satt igjen ved den nedgravde avfallsløsningen. Ved henting av sekkene etter jul er det viktig at sekkene plasseres ved containeren til restavfall, og ikke ved papiravfallet. Mer informasjon om den røde julesekken finner du her.

Hilsen Styret