SAMEIERMØTE 2023

Sameiermøtet planlegges avholdt i løpet av mars 2023.
Saker som ønskes tatt opp på møtet må sendes styret innen 21. januar 2023:
styret@kullebunn.no

NB! Alle saker som ønskes behandlet på møtet må inneholde
forslag til vedtak.

Forslag som vil innebære større økonomiske forpliktelser for
boligsameie, bør av forslagsstiller være utredet på forhånd med
bl.a. kostnadsoverslag og øvrig informasjon som gjør det mulig å
kunne stemme for eller imot forslaget


STYRET I KULLEBUNN BOLIGSAMEIE