Historie

Asker kommune ervervet i 1971 et større areal ved sydvestsiden av Bondivannet hvor det ble bygget tre grender i den østvendte skråningen under navnet Kullebunn Borettslag. Kullebunn var navnet på en gård som tidligere lå der hvor rekkehusene i Vassbunnveien nå ligger. 

De første husene i Kullebunn Borettslag sto ferdige til innflytting i 1972. De ble bygget av Selvaag-Bygg. Det var allerede fra første stund bestemt at området skulle være bilfritt og barnevennlig, med grøntarealer og lekeplasser slik at både barn og eldre skulle trives side om side. 

I 1984 ble borettslaget oppløst og de 236 seksjonene omgjort til et selvstendig boligsameie. Sameiet består av 119 terrasseleiligheter, 116 rekkehus og 1 møterom. 

Kullebunn gård med tilhørende dyrket mark og skog, i alt ca 300 mål, kjøpt av Bertram Dybwad på begynnelsen av 1900 – tallet.

 

Isskjæring på Bondivann 1925 sett mot Vardåsen.
Småbruket Kullebunn sees helt til venstre. Til høyre småbruket Vassbunn

Bildet er fra 1916.  Bertram Dybwad til høyre.