Prosedyre i skadesaker

Hvis skade inntreffer

• Beboer, leder/formann eller vaktmester kontakter ABBL v/seksjon teknisk forvaltning, fortrinnsvis via skadeskjema på ABBLs hjemmeside: https://www.abbl.no/Skjemaer/Skademeldingsskjema
• eller e-post til skade@abbl.no Om akutt skade inntreffer innenfor kontortid, kan skadelidte ta kontakt direkte på tlf. 67 57 40 00, med opplysninger fra skadestedet, dvs. navn, adresse, telefon nr. privat/arbeid, skadedato og antatt skadeårsak-/omfang.
Utenfor kontortid benyttes selskapenes alarmtelefon – Gjensidige 03100 eller Protector 24 13 18 88

• Skjeggkre eller andre skadedyr skal ikke meldes til ABBL, men meldes direkte til Norsk Hussopp Forsikring på deres nettside: https://hussoppen.no/

• Innbrudd-, hærverk- og brannskade som berører fellesarealer skal anmeldes til politiet av styreleder el. vaktmester. Politiets anmeldelsesnummer sendes ABBL.
• ABBL ringer eventuell kontaktperson for å komplettere opplysningene.
• ABBL foretar om nødvendig en forbefaring, for eksempel i de tilfeller det er tvil om forsikringsdekning.
• ABBL melder inn skaden til forsikringsselskapet og rekvirerer takstmann. Ved småskader kan ABBL rekvirere håndverker, etter avtale med Gjensidige eller Protector.
• Takstmann går befaring og skriver besiktelsesrapport der det blir beskrevet hvilket arbeid som skal utføres, hvilke firma som rekvireres og hva dette skal koste.
• ABBL får kopi som oversendes styret med kopi til skadelidte. Kalkylen danner grunnlag for et eventuelt helt eller delvis kontantoppgjør til skadelidte, etter avtale med skadelidte.
• Ved håndverkerassistanse blir fakturaen(e) forhåndsbetalt av boligselskapet før samlet krav sendes forsikringsselskapet.
• Hver beboer må tegne egen innbo- og løsøreforsikring. Skadelidte ordner selv opp med krav overfor sitt innboforsikringsselskap.
• Forsikringsselskapet betaler ut kravet minus egenandel. Vanlig egenandel er pr. i dag kr. 10 000,-. ABBL retter egenandelkravet til skadelidte eller boligselskapet, avhengig av skadeårsak.
• Dersom det i forbindelse med bygningsskade også er skade på innbo, vil det forekomme to egenandeler.
• Alle kontantoppgjør går vanligvis gjennom ABBL for videre forsendelse til skadelidte. Dette for å lette innkrevingen av egenandelen.

Sameiets forsikringsselskap er:

Gjensidige Forsikring ASA Polise nr: 81438527

Øyeblikkelig skadehjelp: E-post: skade@abbl.no

ABBL (forretningsfører: 67 57 40 15 (i arbeidstiden)

Vakttelefon: Gjensidige 03100 eller Profinans 67 55 25 00 (etter normal arbeidstid)

NB! Alle eiere og leietakere må tegne egen innboforsikring