Styret vil med bakgrunn i årsmøtevedtak nedsette en gruppe som skal se på muligheter rundt solenergi og eller andre former for energi vi som sameie kan utvikle og forvalte.

Det er mange elementer i en slik satsning så viktig med bredest mulig bakgrunnsforståelse av hva, hvordan til hvem og ikke minst kost nytte. August er estimert som oppstart.

Ønsker man å delta; send melding til leder@kullebunn.no og gjerne ett par ord om relevant bakgrunn.