Styret minner om at parkerings plasser markert med Gjesteplasser er reservert til gjester og ikke faste beboere.

Beboere bes bruke tildelte p-plasser

– Styret