Varsel om ordinært årsmøte

Til seksjonseiere i Kullebunn Boligsameie Ordinært årsmøte er planlagt avholdt mandag 20.03.2023 kl 19:00 – Borgen Skole  Endelig innkalling følger senere. Med vennlig hilsen Kullebunn Boligsameie Styret

Frist for innmelding av saker til sameiermøte 2023

SAMEIERMØTE 2023 Sameiermøtet planlegges avholdt i løpet av mars 2023. Saker som ønskes tatt opp på møtet må sendes styret innen 21. januar 2023: styret@kullebunn.no NB! Alle saker som ønskes behandlet på møtet må inneholde forslag til vedtak. Forslag som vil innebære...

Røde julesekker til ekstra restavfall

Hei Julen nærmer seg og avfallet øker i trå med tradisjonene Det er derfor bestilt ekstra tømming av våre containere. I år er det ikke bare Julenissen som kommer med sekker, Asker Kommune bidrar nemlig også med sine Røde sekker til oss.  I forkant av julen vi alle...

Prosedyre i skadesaker

Prosedyre i skadesaker Hvis skade inntreffer • Beboer, leder/formann eller vaktmester kontakter ABBL v/seksjon teknisk forvaltning, fortrinnsvis via skadeskjema på ABBLs hjemmeside: https://www.abbl.no/Skjemaer/Skademeldingsskjema • eller e-post til skade@abbl.no Om...