Røde julesekker til ekstra restavfall

I forkant av julen vi alle husstander i Asker få utdelt en rød julesekk til glanset gavepapir og annet restavfall. Sekkene vil bli satt igjen ved den nedgravde avfallsløsningen. Ved henting av sekkene etter jul er det viktig at sekkene plasseres ved containeren til...

Prosedyre i skadesaker

For prosedyre i skadesaker vises det til din side hos ABBL. Dette nettstedet er en offentlig side der alle har tilgang. Informasjon som adresseres sameierne er primært å finne på din side på ABBL-portalen.