INFOSKRIV TIL ALLE BEBOERE I KBS

Vi har fått beskjed fra Asker Kommune om at vi kaster mye i restavfall som ikke skal være der. Dette har vært et økende problem og nå står vi i fare for å få økt våre renovasjonspriser.
Dette fører til økning i våre felleskostnader og det er noe vi ikke ønsker. Restavfall er ikke et mini Yggeset.

Vi oppfordrer derfor alle til å sortere sitt søppel slik at minst mulig kommer i restavfall. Det er kun restavfall vi betaler avgift for da dette blir sortert på avfallsmottaket. Papp, plast og matavfall er det gratis henting på.

Minner om at metall og glass skal leveres i returpunktet som står ved Coop Xtra i Borgenveien. Pr. 01.05.20 er det satt ut glass og metall dunker i Borgenveien ved inngang til nedre garasjeanlegg som en ekstra service fra Asker Kommune. Batterier og elektrisk avfall må leveres på spesielle returpunkter. Som f.eks. til forhandlere av elektriske artikler.
Malerspann, bilbatterier o.l. har returpunkt på Shell stasjonen i Solbråveien.

Kullebunn Boligsameie har også en henger til gratis utlån for sine beboere hvis man har behov for å låne denne til å levere større ting til Yggeset Avfallspark.Ta kontakt med vaktmester hvis dette er aktuelt. Det koster ca kr. 50,- pr. lass på Yggeset når man har med avfallskortet.

Hilsen
Styret i KBS