Ustabilt Bredbånd i ditt Sameie

Kunder som opplever ustabilt bredbånd anbefales å kontakte Telia kundeservice pr telefon

eller chat og bestille servicebesøk, slik at vi kan finne årsaken til periodisk støy og rette feil.

Se https://www.telia.no/kundeservice/kontakt-oss/

Hilsen Borgen Antennelag / Kullebunn boligsameie

Med vennlig hilsen

Petter Helsing

Styreleder Borgen Antennelag

957 23 137

Datert: 21.mars 2021