Fokus Rådgivning er engasjert for gjennomgang av rekkehusenes branntekniske tilstand.

Arbeidet er planlagt til september 2019.

Fokus utfører følgende:

  • Brannteknisk tilstandsrapport som beskriver eksisterende tilstand opp mot gjeldende relevant regelverk.
  • Kategorisering av nødvendige tiltak for å oppfylle gjeldende forskriftskrav (minimumskrav). I tillegg ev gode råd om økonomieffektive tiltak som vil løfte sikkerhetsnivået ytterligere opp mot dagens byggeforskrifter.
  • Rapporter pr rekke

Det er nødvendig med tilkomst til loft over leiligheter. Det settes opp befaringsdager for de ulike rekkene og FR får da tilgang til så mange enheter som mulig. De som ikke er tilgjengelig, blir ikke kontrollert. Det er anslått at det er behov for én befaringsdag til hvert felt (dvs 3 dager).

Gjennomføring av befaringer er etter ønske fra oppdragsgiver satt til september 2019.

Styret vil komme tilbake med detaljert informasjon til beboere når dette foreligger