Kullebunn boligsameie

Til alle beboere I rekkehus

Sandvika, 28. juni 2019

 

Brannteknisk tilstandsvurdering

Fokus Rådgivning AS er engasjert av Kullebunn boligsameie for å utarbeide branntekniske tilstandsrapporter for rekkehusene i Kullebunnveien, Borgenveien og Østhellinga.

Styret viser til årsmøtevedtak

Gjennomgangen vil foregå med besøk i hver enhet/rekkehus og det må gis tilgang til loft.  Det vil bli satt opp én til to befaringsdager til hvert felt. Tilgang til enheter hvor beboer ikke har mulighet til å være hjemme på dagtid må organiseres av hver rekke.

Befaringene er planlagt gjennomført onsdag 11. og fredag 13. september og onsdag 18. og fredag 20. september mellom kl 8 og 16.

De av dere som ikke ønsker å være med på denne gjennomgangen bes gi beskjed skriftlig til Styret med kopi til tanja@fokusraad.no

Med vennlig hilsen

Fokus Rådgivning AS

Tanja Sletaker

Brannrådgiver MRIF

Mobil     : +47 48 10 48 28

E-post     : tanja@fokusraad.no