Kommunestyret i Asker har vedtatt at alle husstander skal ha digitale vannmålere innen 2021. Det betyr at de som ikke har installert vannmåler før 31.12.2020 vil få et varsel om å installere målere og eventuelt påfølgende pålegg etter 2020.

Det er egne regler for de husstander som allerede har installert vannmåler tidligere. Disse vil bli byttet ut av kommunen ved en senere anledning.

Mer informasjon omkring utskiftning, og støtte til utskiftning finner du på: Asker Kommune – vann og avløp eller ved å kontakte Servicetorget i Asker.

Mange av rekkehusene har fått informasjon om dette per post. Med bakgrunn i mottatt informasjonsskriv fra Asker kommune har styret kontaktet leverandører for uforpliktende tilbud som den enkelte beboer kan benytte seg fritt av. Sameiet og/eller styret har ingen preferanser på hvilken entreprenør som brukes.

Informasjon om tilbudene finnes i vedlegg 1-3 i Tilbudsbrev for Kullebunn Boligsameie

Vennlig hilsen

Styret – Kullebunn Boligsameie