Styret viser til Sameiemøtevedtak av 16/3 2017 om oppussing/gradering av gulv garasjer.
Styret har sammen med vår byggherrerepresentant forhandlet frem en avtale med Concolvo.
Oppstart på prosjektet vil bli Mandag 8 januar 2018 og vi starter i Østhellinga.

Det vil i utgangspunktet bli en arbeidsperiode på omtrent 3 måneder i hver av garasjeanleggene.
Begge etasjene i garasjeanlegget vil bli stengt under arbeidsperioden da det vil bli jobbet parallelt oppe og nede. Alle garasjeplasser må ryddes helt tomme.

Vi vil bruke fotballbanen mellom Østhellinga og Borgenveien som parkeringsplass. Det henstilles på det sterkeste til å respektere de henstillinger som blir gitt slik at dette kan løses på en bra måte for alle sammen.

Det er på det strengeste forbudt å parkere på tilkomstveiene foran blokkene da dette er atkomstvei for brann/sykebil/politi samt annen personaltransport av eldre/handikappede etc og må til enhver tid være tilgjengelig. Dette vil også bli innkjøringsveien til rekkehusene i rehabiliteringsperioden.

Styret jobber med en løsning for å sette opp noen ladeplasser i forbindelse med brakkeriggen som blir satt opp på fotballbanen. Alle som har ladeplass i dag kan ikke få hver sin slik at de som har behov for lading må samarbeide så alle kan få strøm i løpet av kvelden/natten.

Byggherrerepresentanten vil komme med detaljert oppdatering på prosjektet når vi nærmer oss.
Det er viktig at alle plasser i Østhellinga er ryddet innen fredag 5/1 2018.
Alt som ikke er fjernet innen fristen blir fjernet av prosjektleder på eiers regning.
Borgenveien og Kullebunnveien vil får nærmere beskjed på et senere tidspunkt om oppstart og rydding.

Asker, 17.11.17
Styret i KBS