Styret har begynt arbeidet med å installere ny el-bil ladere iht årsmøtevedtak.
18 nye plasser blir ferdigstilt. Anlegget er dog slik satt opp slik at videre utvidelse er mulig og krever etter denne installasjonen mindre arbeid. Videre utvidelse av anlegget vil kreve årsmøte tilslutning.
Denne runden forventes å bli ferdigstilt i desember måned.
Systemet som valgt har en annen infrastruktur enn dagens, det blir endringer i faktura og tilkobling og vi kommer tilbake med utvidet info til brukere før oppstart.

I forbindelse med installasjonsarbeid vil garasjen i øvre plan være fri for biler noen dager. Vi kommer tilbake med spesifikke datoer og ber dere alle følge skilt satt opp i forkant.
Vi vil også måtte flytte noen av dere til nye plasser men vil i så stor grad som mulig tilpasse med dagens plasser. Styret ber om forståelse fra dere som må flytte parkeringsplass.
El bilplasser vil bli forbeholdt de med el/hybrid biler som aktivt bruker plassene til ladning.

Ønsker dere elbillade plass sendes e post til styret@kullebunn.no