Grunnet vinterens snømengder så langt, gjør vi boligselskapene oppmerksomme på forhold rundt snølast på tak.

• For takkonstruksjoner i Asker, Bærum, og Oslo oppført før 1979, er kritisk snølast 1,5 Kn/m2 (150 kg/m2).
Dette tilsvare ca. 0,5m. gammel snø eller 0,4m. våt snø.
Det vil si at det må måkes før snødybden når 0,5 m. eller 0,4 m.

• For takkonstruksjoner i Asker, Bærum, Oslo og Røyken oppført etter 1979, er kritisk snølast 2,5 Kn/m2 (250 kg/m2).
Dette tilsvare ca. 0,8m. gammel snø eller 0,6m. våt snø.
Det vil si at det må måkes før snødybden når 0,8m. eller 0,6m.
Rekkene er selv ansvarlig for å måle snødybden og eventuelt iverksette tiltak.
Forsikringsselskapene sier også i sine sikkerhetsforskrifter at når store nedbørsmengder er varslet og snøbelastningen allerede er høy, må tiltak iverksettes umiddelbart. Takskader som kommer plutselig og uforutsett på grunn av snø blir dekket av forsikringen. Men det avhenger
av hvor påpasselig du har vært til å måke.

– Huseiere plikter å forsøke å unngå skader på huset eller hytta. Dersom du har hatt god tid på deg til å måke, men taket likevel bryter sammen, kan det bli snakk om redusert forsikringsutbetaling. Man har en plikt til å forebygge og begrense skade, så man kan ikke la
snømengden vokse på taket og bare se på.
Det vil selvsagt være store variasjoner i snømengder. Mange vil derfor ikke ha behov for å måke takene. Men, kommer det regn eller skikkelig våt snø i tillegg til den som ligger nå, er saken en helt annen.
Dersom det skal måkes, husk å sikre dere, og la det være igjen ca. 10 cm. snø for ikke å skade tekkingen.
Dere kan også hente mer info/råd vedr. Snø på tak:
http://www.be.no/beweb/regler/meldinger/011snolast/snolast.html

Med vennlig hilsen
Asker og Bærum Boliggbyggelag AL
TEKNISK FORVALTNING
Arild Husebø
seksjonsleder