Kjære beboer

Covid-19 og de høye smittetallene henger fortsatt over oss. Styret håper alle er ved god helse og er minst mulig berørt. Myndighetene har opprettholdt anbefalingen rundt ikke å ha forsamlinger over 200, så vårt fysiske årsmøte må dessverre fremdeles utsettes. Styret arbeider som før og forvalter sameiet i henhold til vedtektene. Vi vil i samarbeid med ABBL kom tilbake med utfyllende informasjon når myndighetene endrer dagens anbefalinger.

Det er viktig å holde avstand, og spesielt overfor vaktmester Øyvind og vikar Svein. Flott om dere bruker e-post og telefon i størst mulig grad. Det er videre ønskelig at våre flinke ansatte ikke kontaktes på kveldstid eller i helger, bortsett fra om det er helt nødvendig.

Vi nærmer oss høsten, og ser at vann gir utfordringer i  så vel  blokker  som i rekkehus. Vedlike­hold er viktig: slukene på terrassene og nedløpsrør må være åpne og i funksjon, takrenner må tømmes og mose på tak fjernes.

Parkering er fortsatt en utfordring, og vi ber alle om å parkere korrekt. Det er også viktig at barn ikke leker i garasjene og på p-plassene; her må vi foreldre passe på.

Vaktmesteren og vikaren gjør en flott innsats med å holde sameiet pent og ryddig. Klipping av egne hekker og beskjæring av egne busker er en vedvarende utfordring. Husk at ingen hekker skal overstige 170 cm. Det er også lurt å tenke på at busker som går utover veien, fort kan bli trafikkfarlige og skjule både voksne og barn. I tillegg er det viktig at dere som pusser opp, rydder opp etter dere og ikke glemmer igjen rester, slik vi har sett at noen har gjort.

Vi har mange plasser for lek til våre små. Det står også en herlig ballbinge på nedsiden av rekkehusene i Kullebunnveien som er åpen for alle.

ABBL er vår regnskapsfører, representert ved Even. Har dere fagtekniske spørsmål eller andre spørsmål rundt vedlikehold, lover og regler, er det bare å ta kontakt med dem for bistand.

Hjemmesiden vår, www.kullebunn.no, inneholder mye informasjon om sameiet, og er vel vært et besøk.

Vi ønsker alle en god høst. Ha smittevern i bakhodet ved all ferdsel i sameiet.

Hilsen

Styret i Kullebunn Boligsameie