Til seksjonseiere og andre med møterett

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kullebunn Boligsameie

Tid: Mandag 04.04.2022 kl 18:00

Sted: Borgen skole

Fullstending informasjon er sendt ut via e-post eller per post, og finnes også på Min side i ABBL portal –  https://www.abbl.no/login

Med vennlig hilsen

Kullebunn Boligsameie

Styret