Sameiermøte planlegges avholdt 4. april 2022. Forutsatt at situasjonen i samfunnet ikke endrer seg tas det utgangspunkt i fysisk årsmøte.

Formell innkalling med dagsorden vil bli utsendt på et senere tidspunkt.

Saker som ønskes tatt opp på møtet, må leveres til styret innen 8. mars 2022.

 

NB! Forslag sendes fortrinnsvis inn per epost til styret på styret@kullebunn.no.

Alle saker som meldes inn må ha med et forslag til vedtak.

Forslag som vil innebære ”større” økonomiske forpliktelser for sameiet, må være utredet på forhånd, med kostnadsoverslag og øvrig informasjon, som gjør det mulig å stemme for eller imot forslaget

 

Borgen, 22.02.22

Styret i Kullebunn boligsameie