STYRET OPPFORDRER ALLE TIL Å MÅKE SNØ AV TERRASSENE I TERRASSEBLOKKENE
Husk å bruke en spade av plast så det nye gulvbelegget ikke blir skadet.
Hvor skal man gjøre av snøen? Vedtektene sier at de som bor oppover i etasjene kan kaste snø ned i hagen i 1 etasje, men fint om man sier fra før man begynner å måke.

Deler av § 21 er her gjengitt:
På terrassehusenes inngangsside gis leiligheter i 1. etg. eksklusiv bruksrett frem til veikant, felles adkomstvei på følgende betingelser:
Snø fra overliggende leiligheter kan deponeres på arealet. Skade på vegetasjon på grunn av ovennevnte erstattes ikke.
Når snø fra overliggende leiligheter deponeres på bakken, må beboeren forsikre seg om at dette kan skje uten fare for å påføre skade på personer eller dyr. Den som deponerer snøen har det fulle ansvaret for eventuell skade på mennesker eller dyr.

Styret, februar 2014