Styret har engasjert SkogKraft (firma som driver med forvaltning av skog/flora) for å gjennomføre en vurdering av hvert enkelt tre på fellesarealene i sameiet. Målet er å kunne dra nytte av et fagmiljø som kan gi sameiet en anbefaling på hvordan en kan forvalte faunaen på aller beste måte, både hva angår levedyktighet, hensikt og ikke minst sikkerhet i forhold til hvert enkelt tre. Styret legger spesielt vekt på trygghet for person og boligmasse når det nå tas grep basert på de faglige anbefalinger vi har fått fra SkogKraft.

— Styret