Styret i Kullebunn boligsameie har i samarbeid med teknisk rådgiver hos forretningsfører ABBL innhentet tilbud på utvidelse av anleggene for lading av ladbare kjøretøy i de tre terrassehusene.

Tilbudene er under vurdering. Det vil bli fremmet en sak med alternative løsninger til årsmøte 2021 der valg av alternativ skal vedtas av årsmøtet. Deretter vil vi kunne utvide ladekapasiteten i løpet av første halvår.

Styret, Kullebunn boligsameie