Varsel om ordinært årsmøte

Til seksjonseiere i Kullebunn Boligsameie Ordinært årsmøte er planlagt avholdt mandag 20.03.2023 kl 19:00 – Borgen Skole  Endelig innkalling følger senere. Med vennlig hilsen Kullebunn Boligsameie Styret

Frist for innmelding av saker til sameiermøte 2023

SAMEIERMØTE 2023 Sameiermøtet planlegges avholdt i løpet av mars 2023. Saker som ønskes tatt opp på møtet må sendes styret innen 21. januar 2023: styret@kullebunn.no NB! Alle saker som ønskes behandlet på møtet må inneholde forslag til vedtak. Forslag som vil innebære...