Kullebunn Boligsameie
Kullebunnveien 8
1388 Borgen
10.02.2021

Telia Norge AS
Telia Postboks
4400 Nydalen
0403 Oslo.

Varsel om oppgradering av bredbåndsnettet ved gbnr.6/415
Utbygging av infrastruktur er en kritisk samfunnsoppgave. Vi investerer betydelig i å videreutvikle vårt nett, og er nå i ferd med å oppgradere bredbåndsnettet i Deres område.
I den forbindelse er det behov for å utføre arbeide ved Borgenveien 172.

Beskrivelse av arbeidet;
Det er behov for å grave grøft for fiber til endevegg ved B 168. Her monteres koblingsskap, b-80cm, h-120cm, d-32cm med farge standard Grønn RAL6012. Det monteres kum på 90 x 90cm foran skap.Telia utfører alt arbeid etter gjeldende forskrifter, og på en forsvarlig og skånsom måte.

På vegne av Telia
Per-Arne Langhaug Dokumentasjonskoordinator
FCO | Network Deployment | Infrastructure