Styret informere;

Det har de siste par måneder vært tilfeller av tyveri av eiendeler i våre garasje anlegg. Dette har funnet sted i Østhellinga og eiendeler som dekk og felger samt takboks har forsvunnet. Dette er svært beklagelig. Styret minner derfor om at det oppfordres til ikke å henstille usikrede eiendeler av verdi i garasjeanlegget.

Vi minner også om innholdet i Garasjevedtektene og oppfordrer alle til å følge dem:

§7.Bortsett fra dekk eller tilsvarende nødvendig rekvisita tillates garasjeplassen ikke brukt til
hensetning av husinventar, byggematerialer, møbler, avfall e.l. Brannfarlige væsker (f.eks.
bensin), eksplosive gasser (f.eks. propan), eller etsende stoffer (f.eks. syreholdige batterier)
tillates ikke lagret eller midlertidig hensatt på noen parkeringsplass.

Styret,
Kullebunn Boligsameie