Kullebunn Boligsameie har også en henger til gratis utlån for sine beboere. Hvis man har behov for å låne denne for å levere større gjenstander på Yggeset Avfallspark, ta kontakt med vaktmester for koordinering av utlån. Det koster ca kr. 50,- pr. lass på Yggeset når man har med avfallskortet. Hengeren skal leveres tilbake i samme tilstand som den ble lånt ut i. Du er også selv ansvarlig for skader som måtte påføres og førerkortet ditt har de riktige tillatelser.

Hilsen
Styret i Kullebunn Boligsameie