Røde julesekker til ekstra restavfall

I forkant av julen vi alle husstander i Asker få utdelt en rød julesekk til glanset gavepapir og annet restavfall. Sekkene vil bli satt igjen ved den nedgravde avfallsløsningen. Ved henting av sekkene etter jul er det viktig at sekkene plasseres ved containeren til...

Telia/Borgen Antennelag – oppgradering av infrastruktur

TIL INFORMASJON Med referanse til oppgradering av Borgen Antennelag – ny teknologiplattform DOCSIS 3.1 / Kollektiv Flex Premium 100. Arbeidet med utbytting av antenne kontakt har startet for mange sameier, utført av Telia via deres entreprenør Hancom. Vedlagt...