Styret i Kullebunn Boligsameie følger myndighetenes anbefaling og avholder digitalt årsmøte som et resultat av Covid-19. Vedlagt følger informasjon om hvor og hvordan møtet vil avholdes.

De som har registrert seg før innkalling publiseres vil motta et varsel om dette. Fra innkalling publiseres vil det settes et tidsrom hvor det er mulig å kommentere sakene, hvorpå denne muligheten stenges og det åpnes for stemmegivning frem til fastsatt møtedato.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærum Boligbyggelag AL

Even Gorman

Forretningsfører ABBL

Informasjons skriv: Digitalt årsmøte – skriv til beboere