Røde julesekker til ekstra restavfall

I forkant av julen vi alle husstander i Asker få utdelt en rød julesekk til glanset gavepapir og annet restavfall. Sekkene vil bli satt igjen ved den nedgravde avfallsløsningen. Ved henting av sekkene etter jul er det viktig at sekkene plasseres ved containeren til...

Avfallshåndtering

INFOSKRIV TIL ALLE BEBOERE I KBS Vi har fått beskjed fra Asker Kommune om at vi kaster mye i restavfall som ikke skal være der. Dette har vært et økende problem og nå står vi i fare for å få økt våre renovasjonspriser. Dette fører til økning i våre felleskostnader og...