Trefelling på Asker Kommunes tomt

Trefelling  på Asker Kommunes tomt Trefelling, uansett størrelse, på Asker Kommunes tomt som for det meste omringer oss skal søkes om i vedlagt link; https://www.asker.kommune.no/natur-og-friluft/naturvern/trefelling/ Vi ber alle beboere respekter retningslinjer gitt...

Styret informerer; engasjement av SkogKraft

Styret har engasjert SkogKraft (firma som driver med forvaltning av skog/flora) for å gjennomføre en vurdering av hvert enkelt tre på fellesarealene i sameiet. Målet er å kunne dra nytte av et fagmiljø som kan gi sameiet en anbefaling på hvordan en kan forvalte...