Digitale vannmålere – installasjon og tilbud

Kommunestyret i Asker har vedtatt at alle husstander skal ha digitale vannmålere innen 2021. Det betyr at de som ikke har installert vannmåler før 31.12.2020 vil få et varsel om å installere målere og eventuelt påfølgende pålegg etter 2020. Det er egne regler for de...