Sol og energisatsning

Styret vil med bakgrunn i årsmøtevedtak nedsette en gruppe som skal se på muligheter rundt solenergi og eller andre former for energi vi som sameie kan utvikle og forvalte. Det er mange elementer i en slik satsning så viktig med bredest mulig bakgrunnsforståelse av...

Innkalling til ordinært årsmøte 2022

Til seksjonseiere og andre med møterett Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kullebunn Boligsameie Tid: Mandag 04.04.2022 kl 18:00 Sted: Borgen skole Fullstending informasjon er sendt ut via e-post eller per post, og finnes også på Min side i ABBL portal...