Varsel om ordinært årsmøte

Til seksjonseiere i Kullebunn Boligsameie Ordinært årsmøte er planlagt avholdt mandag 20.03.2023 kl 19:00 – Borgen Skole  Endelig innkalling følger senere. Med vennlig hilsen Kullebunn Boligsameie Styret

Frist for innmelding av saker til sameiermøte 2023

SAMEIERMØTE 2023 Sameiermøtet planlegges avholdt i løpet av mars 2023. Saker som ønskes tatt opp på møtet må sendes styret innen 21. januar 2023: styret@kullebunn.no NB! Alle saker som ønskes behandlet på møtet må inneholde forslag til vedtak. Forslag som vil innebære...

Sol og energisatsning

Styret vil med bakgrunn i årsmøtevedtak nedsette en gruppe som skal se på muligheter rundt solenergi og eller andre former for energi vi som sameie kan utvikle og forvalte. Det er mange elementer i en slik satsning så viktig med bredest mulig bakgrunnsforståelse av...

Innkalling til ordinært årsmøte 2022

Til seksjonseiere og andre med møterett Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kullebunn Boligsameie Tid: Mandag 04.04.2022 kl 18:00 Sted: Borgen skole Fullstending informasjon er sendt ut via e-post eller per post, og finnes også på Min side i ABBL portal...