Info vedrørende snømengder på tak

Grunnet vinterens snømengder så langt, gjør vi boligselskapene oppmerksomme på forhold rundt snølast på tak. • For takkonstruksjoner i Asker, Bærum, og Oslo oppført før 1979, er kritisk snølast 1,5 Kn/m2 (150 kg/m2). Dette tilsvare ca. 0,5m. gammel snø eller 0,4m. våt...

Snømåking av terassene

STYRET OPPFORDRER ALLE TIL Å MÅKE SNØ AV TERRASSENE I TERRASSEBLOKKENE Husk å bruke en spade av plast så det nye gulvbelegget ikke blir skadet. Hvor skal man gjøre av snøen? Vedtektene sier at de som bor oppover i etasjene kan kaste snø ned i hagen i 1 etasje, men...