Protokoll fra årsmøte 4. mars 2019

Mandag 4.mars 2019, kl. 19:00 på Borgen Skole, ble det avholdt ordinært årsmøte i Kullebunn Boligsameie. Det var 39 seksjonseiere til stede som leverte adgangstegn. Det ble levert 3 fullmakter. Totalt 42 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte forretningsfører Even Gorman...

Informasjon om GET-pakke for KBS

TV og bredbånd for beboere tilknyttet Borgen Antennelag Informasjon om kabel TV tilbud, bredbånd og telefoni fra levrandør Leiligheten du har overtatt har TV signaler og bredbånd fra Telia inkludert i felles kollektiv avtale. Det sameiet du tilhører er andelshaver i...

Avfallshåndtering

INFOSKRIV TIL ALLE BEBOERE I KBS Vi har fått beskjed fra Asker Kommune om at vi kaster mye i restavfall som ikke skal være der. Dette har vært et økende problem og nå står vi i fare for å få økt våre renovasjonspriser. Dette fører til økning i våre felleskostnader og...

Garasjeoppgradering

Styret viser til Sameiemøtevedtak av 16/3 2017 om oppussing/gradering av gulv garasjer. Styret har sammen med vår byggherrerepresentant forhandlet frem en avtale med Concolvo. Oppstart på prosjektet vil bli Mandag 8 januar 2018 og vi starter i Østhellinga. Det vil i...