Styret informerer, ladbare kjøretøy 26.01.21

Styret i Kullebunn boligsameie har i samarbeid med teknisk rådgiver hos forretningsfører ABBL innhentet tilbud på utvidelse av anleggene for lading av ladbare kjøretøy i de tre terrassehusene. Tilbudene er under vurdering. Det vil bli fremmet en sak med alternative...

Informasjon til alle beboere 22.09.20

Kjære beboer Covid-19 og de høye smittetallene henger fortsatt over oss. Styret håper alle er ved god helse og er minst mulig berørt. Myndighetene har opprettholdt anbefalingen rundt ikke å ha forsamlinger over 200, så vårt fysiske årsmøte må dessverre fremdeles...

Garasjeoppgradering

Styret viser til Sameiemøtevedtak av 16/3 2017 om oppussing/gradering av gulv garasjer. Styret har sammen med vår byggherrerepresentant forhandlet frem en avtale med Concolvo. Oppstart på prosjektet vil bli Mandag 8 januar 2018 og vi starter i Østhellinga. Det vil i...