Parkeringsplasser gjester

Styret minner om at parkerings plasser markert med Gjesteplasser er reservert til gjester og ikke faste beboere. Beboere bes bruke tildelte p-plasser – Styret

Tyveri i garasjeanlegg 12.04.21

Styret informere; Det har de siste par måneder vært tilfeller av tyveri av eiendeler i våre garasje anlegg. Dette har funnet sted i Østhellinga og eiendeler som dekk og felger samt takboks har forsvunnet. Dette er svært beklagelig. Styret minner derfor om at det...

Informasjon til alle beboere 22.09.20

Kjære beboer Covid-19 og de høye smittetallene henger fortsatt over oss. Styret håper alle er ved god helse og er minst mulig berørt. Myndighetene har opprettholdt anbefalingen rundt ikke å ha forsamlinger over 200, så vårt fysiske årsmøte må dessverre fremdeles...

Garasjeoppgradering

Styret viser til Sameiemøtevedtak av 16/3 2017 om oppussing/gradering av gulv garasjer. Styret har sammen med vår byggherrerepresentant forhandlet frem en avtale med Concolvo. Oppstart på prosjektet vil bli Mandag 8 januar 2018 og vi starter i Østhellinga. Det vil i...