Sol og energisatsning

Styret vil med bakgrunn i årsmøtevedtak nedsette en gruppe som skal se på muligheter rundt solenergi og eller andre former for energi vi som sameie kan utvikle og forvalte. Det er mange elementer i en slik satsning så viktig med bredest mulig bakgrunnsforståelse av...

Innkalling til ordinært årsmøte 2022

Til seksjonseiere og andre med møterett Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kullebunn Boligsameie Tid: Mandag 04.04.2022 kl 18:00 Sted: Borgen skole Fullstending informasjon er sendt ut via e-post eller per post, og finnes også på Min side i ABBL portal...

SAMEIERMØTE 2022 – Kullebunn Boligsameie

Sameiermøte planlegges avholdt 4. april 2022. Forutsatt at situasjonen i samfunnet ikke endrer seg tas det utgangspunkt i fysisk årsmøte. Formell innkalling med dagsorden vil bli utsendt på et senere tidspunkt. Saker som ønskes tatt opp på møtet, må leveres til...

Informasjon om digitalt årsmøte

Styret i Kullebunn Boligsameie følger myndighetenes anbefaling og avholder digitalt årsmøte som et resultat av Covid-19. Vedlagt følger informasjon om hvor og hvordan møtet vil avholdes. De som har registrert seg før innkalling publiseres vil motta et varsel om dette....

Årsmøte 25.mars utsatt

Kullebunn Boligsameie forholder seg til myndighetenes retningslinjer,  derfor vil ikke avholde årsmøte som angitt 25. mars. Årsmøtet blir dermed utsatt på ubestemt tid, til myndighetene ikke lenger forbyr slike samlinger. I mellomtiden vil styret fortsette sitt...